Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σαν όρο Επαγγελματικό  Προσανατολισμό ορίζουμε το σύνολο όλων εκείνων των διαδικασιών καθοδήγησης  και υποστήριξης  από εξειδικευμένους  επιστήμονες  για την επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει ένα άτομο. 

Μια τέτοια όμως σημαντική απόφαση που θα καθορίσει την μετέπειτα εξέλιξη και ένταξη του ενδιαφερόμενου στην κοινωνία ,πρέπει να έχει γνώμονα  τις γνώσεις , τις δεξιότητες ,  τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του.

Η ΜΕΝΤΟR Συμβουλευτική  με την καθοδήγηση  πιστοποιημένων συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, διεξάγει  το  CGT τεστ, ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ.  Το CGT τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επιστημονικά δομημένο και τεκμηριωμένο, που διερευνά την προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Επίσης διεξάγει το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  το οποίο είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS.

Τόσο το  CGT  όσο και το Άριστον τεστ απευθύνεται σε:

  • μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου
  • σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
  • εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν.