Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η διεξαγωγή του τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η διεξαγωγή του Τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται σε τρία στάδια:

  • Στη πρώτη συνεδρία ο Σύμβουλος δημιουργεί ένα φάκελο για
    τον συμβουλευόμενο όπου περιέχονται πληροφορίες για τις επιδόσεις του στα μαθήματα, γενικές επιδόσεις και ειδικές, για την οικογενειακή του κατάσταση και ειδικότερα για το επάγγελμα του πατέρα, της μητέρας, πιθανή επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή αντίστοιχη συγγενικού προσώπου.
  • Στο δευτερο στάδιο ο συμβουλευόμενος απανταει το τεστ μόνος του με μια χρονική διαρκεια κατα μέσο όρο 45-60 λεπτα.
  • Μετα το τεστ ακολουθεί μια συνεδρία αρχικά με τον συμβουλευόμενο και τον Σύμβουλο για να αναλύσουν τα αποτελέσματα της τελικής εκθεσής, σε αυτή τη συνεδρία εφόσον το επιθυμεί ο συμβουλευόμενος, μπορουν να συμμετάσχουν και οι γονείς.

Γιατί να κάνω το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού?

Ένα σύγχρονο τεστ Ε.Π. έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ατομική συμβουλευτική γιατί επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των δυνατοτήτων του ατόμου, με αξιοπιστία και εγκυρότητα με σκοπό την εύρεση των επαγγελματικών συγκεκριμένων οικονομικών κλάδων και επαγγελμάτων κατά περίπτωση.

Play Video

If You are in Trouble Need My Help, Contact Me!

Ut sagittis non molestie commodo gravida elementum tempus.