Επιλογή Μεταπτυχιακών σπουδών σε Ελλάδα και Κύπρο

Επιλογή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)

Το Μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Κύπρου


  • Ανάμεσα στα 601-800 Καλύτερα Πανεπιστήμια Παγκοσμίως (THE WUR)


  • #47 στον Κόσμο στον Τομέα της Διεθνοποίησης (THE WUR)


  • Ανάμεσα στα 301-400 Καλύτερα Πανεπιστήμια Παγκοσμίως στον Τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών (THE WUR)

  • #126 στην Κατάταξη QS World University Rankings (EECA Region)


  • Ανάμεσα στα 301-400 Καλύτερα Πανεπιστήμια Παγκοσμίως με Σημαντική Κοινωνική και Οικονομική Συνεισφορά (THE University Impact Rankings)


  • #32 Παγκοσμίως στην Κατηγορία Ποιοτική Εκπαίδευση (THE University Impact Rankings)


  • #1 Μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ν. Ευρώπης με Κύρια Γλώσσα Διδασκαλίας την Αγγλική

  • 14,000+ Φοιτητές από 100+ Χώρες

 Για να ενημερωθείτε για μεταπτυχιακές σπουδές πατήστε εδώ